Välkommen!


Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook

 

 

Nya medlemmar

KiV vill hälsa nya medlemmar för 2019 välkomna! <3
Stödcentrum Humlegården, Ruth - skyddat boende och Kungsbacka Kvinnojour.
 

 

Kommande utbildning/möte

 

Tisdag 14 maj - IDEA

Plats: Trollhättan, Scandic Swania

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Camilla och Gun-Inger 

anmälan till: gun-inger@laesker.se

Arbetskunskap riktad till såväl arbetsgivare/styrelseledamot/ideell som anställd

Samtliga av oss har nu haft årsmöte och några av oss har fått in nya krafter i våra styrelser. Som styrelsemedlem - om det finns anställd(a) på jouren så har du även ett arbetsgivaransvar. Ibland kan det uppstå utmaningar i ideell organisation. En av utmaningarna kan vara att du som styrelsemedlem är en ideell arbetsgivare. Men oavsett om du sitter i styrelsen eller direkt i verksamheten har du ett ansvar att följa de lagar och regler som gäller för ideella organisationer.

För att stärka såväl rollen som arbetsgivare som anställda har därmed KiV valt att ta in IDEA för att berika oss med nyttig kunskap och ge oss de bästa förutsättningarna så vi kan driva våra fantastiska jourer!

IDEA är en fristående arbetsgivarorganisation för den ideella sektorn som hjälper till att tydliggöra arbetsgivarrollen. Är föreningen medlem i IDEA så kan jouren vända sig till dem för frågor gällande bland annat: anställningsformer, arbetstider och löner.

IDEA´s ambition är att ge dig den kunskap du behöver för att bli säker i din arbetsgivarroll och istället lägga din tid på utveckling av verksamheten.


Välkomna!

 

I KiVs kalendarium kan ni finna 2019/20 års utbildningar. Boka i era kalendrar datumen redan nu!!


 

Tips/Inspiration 

 

 

Kampanj

För tredje året i rad körs kampanjen: "Svartsjuka är inte romantiskt"

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår under februari och mars månad. 

Vi som står bakom kampanjen under 2019 är Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se

 

Möjlighet till utveckling/bidrag

KiV vill påminna medlemsjourerna att det finns möjlighet att söka bidrag hos KiV för att till exempel ta in en handläggare för en utvecklingsdag för jouren etc. eller om någon jour av ekonomiska skäl inte kan skicka medlemmar till utbildningar så kan jouren få bidrag från KiV efter ansökan.

Webbutbildning - Våld i nära relationer

NCK har utbildning på nätet gällande våld i nära relationer.
Gör utbildningen här.
  

Webbutbildning - Sucicid

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.
Gör utbildningen här


 

Nyheter/matnyttig information

 

SKL värnar kvinnojourerna

 

 

Landets kvinnojourer är avgörande och viktiga aktörer i arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor och barn stöd och skydd. Läs mer


#metoo - kampanjen

Följ och Läs intressanta artiklar från Sveriges kvinnolobby, unizon, roks medmera på KiVs facebook

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

 
 
Alla nyheter