Välkommen!


Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook

 

 

 

Kommande utbildning/möte

 

På tur har vi grundutbildning i kvinnojourskunskap 15-16 oktober.

Sista anmälningsdagen är 30 september.

 

Kika gärna in vårt kalendarium för att se kommande utbildningar för 2022/23. 


 

Tips/Inspiration 

 

 KiV vill rikta ett stort Tack till Partille Kvinnojour som efter nedläggning donerade ett bidrag till KiV som skall gå till att hjälpa stödsökande kvinnor med advokatkostnader.

 

Möjlighet till utveckling/bidrag

KiV vill påminna medlemsjourerna att det finns möjlighet att söka bidrag hos KiV för att till exempel ta in en handläggare för en utvecklingsdag för jouren etc. eller om någon jour av ekonomiska skäl inte kan skicka medlemmar till utbildningar så kan jouren få bidrag från KiV efter ansökan.

Webbutbildning - Våld i nära relationer

NCK har utbildning på nätet gällande våld i nära relationer.
Gör utbildningen här.
  

Webbutbildning - Sucicid

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.
Gör utbildningen här


 

Nyheter/matnyttig information

Medlemsjourer

2019 var ett tufft år med nedskärningar i kommunerna samt sämre placeringar till våra kvinnojourer. Tyvärr har Alva kvinnojour i Ale fått läggas ned och februari 2020 kommer Partille Kvinnojour få läggas ned.

 

SKL värnar kvinnojourerna

 

 

Landets kvinnojourer är avgörande och viktiga aktörer i arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor och barn stöd och skydd. Läs mer


#metoo - kampanjen

Följ och Läs intressanta artiklar från Sveriges kvinnolobby, unizon, roks medmera på KiVs facebook

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

 
 
Alla nyheter