Välkommen!


Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook

 

 

 

Kommande utbildning/möte

 

Grundutbildning 14-15 september

Utbildningen rikta sig främst till nya jourkvinnor och tjejer men även de som vill friska upp minnet.  

Inbjudan till årets grundutbildning har skickats ut till medlemsjourerna.  

Nya som gamla är välkomna. KiVs anda är att medlemsjourer får mötas och utbyta erfarenheter. Iår har vi advokat, polis, handläggare och psykolog som belyser sitt perspektiv men även hur vi kan samarbeta för ett bättre stöd för våra stödsökande. 
Välkomna!

Anmälan görs till: gun-inger@laesker.se

 

I KiVs kalendarium kan ni finna 2019/20 års utbildningar. Boka i era kalendrar datumen redan nu!!


 

Tips/Inspiration 

 

 

Kampanj

För tredje året i rad körs kampanjen: "Svartsjuka är inte romantiskt"

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår under februari och mars månad. 

Vi som står bakom kampanjen under 2019 är Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se

 

Möjlighet till utveckling/bidrag

KiV vill påminna medlemsjourerna att det finns möjlighet att söka bidrag hos KiV för att till exempel ta in en handläggare för en utvecklingsdag för jouren etc. eller om någon jour av ekonomiska skäl inte kan skicka medlemmar till utbildningar så kan jouren få bidrag från KiV efter ansökan.

Webbutbildning - Våld i nära relationer

NCK har utbildning på nätet gällande våld i nära relationer.
Gör utbildningen här.
  

Webbutbildning - Sucicid

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.
Gör utbildningen här


 

Nyheter/matnyttig information

Medlemsjourer

Tyvärr har Alva kvinnojour i Ale fått läggas ned.

 

SKL värnar kvinnojourerna

 

 

Landets kvinnojourer är avgörande och viktiga aktörer i arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor och barn stöd och skydd. Läs mer


#metoo - kampanjen

Följ och Läs intressanta artiklar från Sveriges kvinnolobby, unizon, roks medmera på KiVs facebook

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

 
 
Alla nyheter