Välkommen!

Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook


 

 

Kommande utbildning/möte


"Internet&säkerhet och suicid"

Lördag 20 januari

Plats: Alingsås, Estrad Alingsås, Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Föreläsare: Gabriella Graflund och Else-Marie Törnblad

För anmälan och mer information gå till: kalendariet

 

Tips/Inspiration 

 

Möjlighet till utveckling/bidrag

KiV lyfte på årsmötet och vill nu påminna medlemsjourerna att det finns möjlighet att söka bidrag hos KiV för att till exempel ta in en handläggare för en utvecklingsdag för jouren etc. eller om någon jour av ekonomiska skäl inte kan skicka medlemmar till utbildningar så kan jouren få bidrag från KiV efter ansökan.
 

Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna.

Kriminalvården och Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en eftermiddag på temat hedersrelaterat våld och förtryck. 
Jenny Yourstone, PhD och forskningsledare på Kriminalvårdens enhet för Forskning och Utvärdering, presenterar resultat från sin studie Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna.  Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, dessa förövare skiljer sig från normalbefolkning och andra våldsbrottsdömda klienter. I presentationen ges, förutom en djupdykning i preliminära resultat, en kortare bakgrund till området hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett kriminalvårdsperspektiv.
 
Tid: 26 januari 2018 kl 13-16, kaffe och kaka ingår. 
Plats: Länsstyrelsens hörsal, Hörsalen på Stora Badhusgatan 2, Göteborg.  
 
Anmäl dig via länken senast 16 januari. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn!
 

Svartsjuka är inte romantiskt

2 februari anordnar Dialoga - Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län en konferens om våld i ungas nära relationer. Välkommen! 

Tid: Fredag 2 februari kl 8:30-12:30
Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Hörsalen, Stora Badhusgatan 2B 

Läs mer om anmälan här.

Konferens könsstymping av flickor och kvinnor.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Dialoga - Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer anordnar en kunskapshöjande konferens på internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Datum: tisdag den 6 februari 2018
Tid: 9.30 – 15.30. Registrering och fika från 9.00.
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg
Lokalen är utrustad med hörslinga och hiss. 

 

Inbjudan till utbildning för grundkursledare.

 
Den 16-17 februari 2018 kommer Unizon hålla en utbildning för grundkursledare på Elite Hotell Maria i Stockholm. Varje kvinnojoursstyrelse kan nominera den eller de personer i sin jour som de tror skulle bli riktigt bra kursledare. Passa på att få en egen kursledare på er jour, en kursledare som dessutom kommer vara ute och knyta kontakter med kvinnor och tjejer på andra jourer. På kursen finns 10 platser och för att kunna välja ut de bäst lämpade deltagarna ber vi samtliga nominerade att skriva ett kort brev om sig själva, sina kunskaper och erfarenheter som jourtjej/jourkvinna och av att hålla i grupper, leda seminarier eller föreläsa. Brevet skickas tillsammans med nomineringen till Unizon, Ölandsgatan 49 d, 116 33 Stockholm, eller mailas till maria.bjorsson@unizon.se senast 25 januari 2018. Under våren kommer det en utbildning för grundkursledare för tjej- och ungdomsjour. 

Nyheter/matnyttig information

#metoo - kampanjen

Följ och Läs intressanta artiklar från Sveriges kvinnolobby, unizon, roks medmera på KiVs facebook

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

 
 
Alla nyheter