Välkommen!

 Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

 

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook

 

 

Kommande utbildning/möte


Utbildningsdag Lördag 23 september


Tema: Systerskap och Feminism - Vart är vi påväg?

Plats: SCANDIC CROWN, Göteborg. Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

För anmälan och mer information gå till: kalendariet

 

Tips/Inspiration 

 

Föreläsning: Balkongflickorna.

Föreläsning om hedersförtryck av Amineh Kakabaveh.
Tid: 4 september, kl. 18.30-21.00
Plats: Caféscenen Kulturum Partille

 

Möjlighet till utveckling/bidrag

KiV lyfte på årsmötet och vill nu påminna medlemsjourerna att det finns möjlighet att söka bidrag hos KiV för att till exempel ta in en handläggare för en utvecklingsdag för jouren etc. eller om någon jour av ekonomiska skäl inte kan skicka medlemmar till utbildningar så kan jouren få bidrag från KiV efter ansökan.


Länsstyrelsen Västra Götaland anordnar:

Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Tjejjouren Väst, Stödcentrum Humlegården och ATSUB/Göteborg bjuder in till en halvdag om sexuellt utsatthet och digitalt våld och presentation av verksamheter som erbjuder råd och stöd. 

Datum: torsdag den 12 oktober 2017

Tid: 09:00 – 12:15 Registrering och fika från 08:30.

Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Svenska kyrkan i Borås, Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) samt Arbetslivsförvaltningen Borås stad bjuder in till en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck

Datum och tid: 10 november 9.00-15.30. Registrering från 8.30.

Plats: Quality Hotel Grand Borås, Hallbergsplatsen 2, Borås

 

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning för kursledare. Utbildningen fokuserar på att ge stöd till deltagarna att utbilda med hjälp av

gruppspåret i webbkursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”

Datum: 11 och 12 oktober 2017

Tid: 08.30 – 16.00. Registrering och fika från 8.30.

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg

 


 

Nyheter

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

Kvinnorörelsen uppmanar FN att ta fram rekommendation för förbud av surrogatmödraskap.

Från Svensk Kvinnolobby

Handeln med kvinnor och barn inom surrogatindustrin ökar. Området är oreglerat på många håll och behovet av policys och lagstiftning är brådskande. Nu uppmanar den internationella kvinnorörelsen FN att ta fram en rekommendation för förbud av surrogatmödraskap.

Den svenska utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” (SOU2016:11) kom förra året fram till att surrogatmödraskap inte ska tillåtas i svensk lagstiftning. Nu behöver Sverige precis som andra länder ta nästa steg och förbjuda surrogatarrangemang.

Läs hela artikeln här

#lönheladagen!

15:e februari hölls manifestation på Sergels torg för att visa på lönegapet mellan kvinnor och män. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor slutar få betalt för sitt arbete kl. 16.00.
"- Att kvinnor jobbar gratis en hel timme varje dag är oacceptabelt. Ska vi nå ett jämställt samhälle är det dags att öka takten. Det kräver att regering och arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar och utökar arbetet, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet."
Läs hela artikeln. 
 
Alla nyheter