Välkommen!


Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook

 

Nya medlemmar

KiV vill hälsa nya medlemmar för 2019 välkomna! <3
Stödcentrum Humlegården, Ruth - skyddat boende och Kungsbacka Kvinnojour.
 

 

Kommande utbildning/möte

 

 

Lördag 4 maj - Inspirationsdag

Plats: Göteborg

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Tina och Yvonne

anmälan till: yvonne.brattstrom@tele2.se

Kort om dagen: Det kommer att åkas paddan, ätas på Rosencafe´t  på Trädgårdsföreningen och därefter skrattyoga.

Välkomna!


Tisdag 14 maj - IDEA

Plats: Trollhättan, Scandic Swania

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Camilla och Gun-Inger 

anmälan till: gun-inger@laesker.se

För såväl anställda, styrelse som ideell

 

I KiVs kalendarium kan ni finna 2018/19 års utbildningar. Boka i era kalendrar datumen redan nu!!


 

Tips/Inspiration 

 

 

Kampanj

För tredje året i rad körs kampanjen: "Svartsjuka är inte romantiskt"

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår under februari och mars månad. 

Vi som står bakom kampanjen under 2019 är Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se

 

Möjlighet till utveckling/bidrag

KiV vill påminna medlemsjourerna att det finns möjlighet att söka bidrag hos KiV för att till exempel ta in en handläggare för en utvecklingsdag för jouren etc. eller om någon jour av ekonomiska skäl inte kan skicka medlemmar till utbildningar så kan jouren få bidrag från KiV efter ansökan.

Webbutbildning - Våld i nära relationer

NCK har utbildning på nätet gällande våld i nära relationer.
Gör utbildningen här.
  

Webbutbildning - Sucicid

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.
Gör utbildningen här


 

Nyheter/matnyttig information

 

SKL värnar kvinnojourerna

 

 

Landets kvinnojourer är avgörande och viktiga aktörer i arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor och barn stöd och skydd. Läs mer


#metoo - kampanjen

Följ och Läs intressanta artiklar från Sveriges kvinnolobby, unizon, roks medmera på KiVs facebook

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

 
 
Alla nyheter