Välkommen!Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook


 

 

Kommande utbildning/möte

 

 Medlemsmöte.

Tid: Lördag 24 november 2018 

kl. 09.00-15.00

Plats: Studiefrämjandet i Lidköping.

Ansvariga: Pirjo och Ann-Christine

anmälan görs till: pirjo.hanski@telia.com 

 

Ämnen vi kommer att diskutera:
 
Krav på bemanning hela dygnet – finansiering. 
Placeringskostnader för kvinnor och barn. 
Utbildning/kompetens hos anställda. 
Är våra boende lämpliga för barn i alla åldersgrupper? 
Krav på belastningsregister. 
GDPR- hur har ni löst det – egen blankett


 

I KiVs kalendarium kan ni finna 2018/19 års utbildningar. Boka i era kalendrar datumen redan nu!!


Informationsfolderarna med kontaktuppgifter till medlmsjourerna samt utbildningarna/mötena för 2018/19 är utskickade till medelmsjourerna.

 

Tips/Inspiration 

 

 

Möjlighet till utveckling/bidrag

KiV vill påminna medlemsjourerna att det finns möjlighet att söka bidrag hos KiV för att till exempel ta in en handläggare för en utvecklingsdag för jouren etc. eller om någon jour av ekonomiska skäl inte kan skicka medlemmar till utbildningar så kan jouren få bidrag från KiV efter ansökan.
  

  

Nyheter/matnyttig information

#metoo - kampanjen

Följ och Läs intressanta artiklar från Sveriges kvinnolobby, unizon, roks medmera på KiVs facebook

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

 
 
Alla nyheter