Välkommen!


Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

 

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook

 

 

 

 

Kommande utbildning/möte


För tillfället finns inga utbildningar/möten inplanerade. Styrelsen i KiV kommer ha planeringsdagar 21-22 april där vi kommer planeras ut för 2017/18 de förslag som kom upp på KiVs årsmöte i mars.


Har er jour kommit på fler ämnen/förslag på utbildningsdagar så är ni välkomna in med dessa förslag till vår mail (info@kvinnojourerivast.se) senast 20 april. 

(Kommande utbildningar för 2017/18 kommer läggas in i kalendariet i slutet på april och däri kommer finnas information om hur ni anmäler er.) 

 

 

 

Tips/Inspiration 


Vad är en förening? Hur gör föreningar? Varför finns föreningar?!!

Göteborgs stad arrangerar:

En kurs om förenings- och styrelsearbete för dig som är aktiv medlem i en förening och vill veta mer. För dig som sitter i, eller kanske kommer att sitta i, styrelsen. Och kanske för dig som revisor i föreningen.

Kursen omfattar sammanlagt tre kvällar: 11 och 25 april samt 9 maj. (16.30-19.00)

Kursen, med fika, är självklart kostnadsfri!

Plats: Social resursförvaltning

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg

Läs mer om dagen här

 

När samtalet går under huden - sekundär traumatisering

Föreläsning med Josefin Grände

Hur påverkas man av att i sitt yrke möta vuxna och barn som utsatts för våld och trauma? Hur kan man skapa förebyggande strategier? 

Tid: Onsdag 17 maj kl 13 – 16.30
Plats: City konferenscenter Örebro

Kostnad 640 kr plus moms
Anmälan gör på: www.nya stromningar.se

Läs mer om dagen här

 

Nyheter

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

Kvinnorörelsen uppmanar FN att ta fram rekommendation för förbud av surrogatmödraskap.

Från Svensk Kvinnolobby

Handeln med kvinnor och barn inom surrogatindustrin ökar. Området är oreglerat på många håll och behovet av policys och lagstiftning är brådskande. Nu uppmanar den internationella kvinnorörelsen FN att ta fram en rekommendation för förbud av surrogatmödraskap.

Den svenska utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” (SOU2016:11) kom förra året fram till att surrogatmödraskap inte ska tillåtas i svensk lagstiftning. Nu behöver Sverige precis som andra länder ta nästa steg och förbjuda surrogatarrangemang.

Läs hela artikeln här

#lönheladagen!

15:e februari hölls manifestation på Sergels torg för att visa på lönegapet mellan kvinnor och män. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor slutar få betalt för sitt arbete kl. 16.00.
"- Att kvinnor jobbar gratis en hel timme varje dag är oacceptabelt. Ska vi nå ett jämställt samhälle är det dags att öka takten. Det kräver att regering och arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar och utökar arbetet, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet."
Läs hela artikeln. 
 
Alla nyheter