Välkommen!

 Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

 

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook

 

 

Kommande utbildning/möte


Medlemsmöte Lördag 26 augusti 


Tema: Fokus nätverk, barnperspektiv samt diskussion som lyftes under studieresan till Amsterdam

Plats: Alingsås, Grand Hotel. Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

För anmälan och mer information gå till: kalendariet

Övrigt: En enkät har skickats till samtliga medlemsjourer för att ge ett bra underlag till dagens diskussioner.

 

Tips/Inspiration 

 

Möjlighet till utveckling/bidrag

KiV lyfte på årsmötet och vill nu påminna medlemsjourerna att det finns möjlighet att söka bidrag hos KiV för att till exempel ta in en handläggare för en utvecklingsdag för jouren etc. eller om någon jour av ekonomiska skäl inte kan skicka medlemmar till utbildningar så kan jouren få bidrag från KiV efter ansökan.

Konferens om suicidprevention

Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention och steg för livet.
Tid: Den 12-13 september kl.8.30-16.00
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Läs mer om dagen här
 

 

Utbildningsdag: Skapa hållbart engagemang och engagera fler

Många gånger pratar vi om att fånga engagemanget och rekrytera fler frivilliga till vår verksamhet, men hur gör vi för att behålla de som redan är engagerade? En viktig faktor är att fokusera på den enskilda volontären och ge denne möjlighet att inspireras, utvecklas och hålla en rimlig nivå i engagemanget. Samtidigt behöver vi se över organisationens strategi för att ta tillvara på de frivilligas engagemang så att det för organisationen framåt.
Under utbildningen blandar vi teori med praktiska tips och verktyg. Du som deltagare spelar en aktiv roll och du får möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet med de andra organisationerna. 
 
 


Tid: Lördag 16 september kl. 9.30-15.00
Plats: Göteborg
Kursledare: Marita Ghafouri
Deltagare: Ideella föreningar, max 2 deltagare per förening.
Anmäl dig senast: 8 september

Läs mer om dagen här.


 

Nyheter

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

Kvinnorörelsen uppmanar FN att ta fram rekommendation för förbud av surrogatmödraskap.

Från Svensk Kvinnolobby

Handeln med kvinnor och barn inom surrogatindustrin ökar. Området är oreglerat på många håll och behovet av policys och lagstiftning är brådskande. Nu uppmanar den internationella kvinnorörelsen FN att ta fram en rekommendation för förbud av surrogatmödraskap.

Den svenska utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” (SOU2016:11) kom förra året fram till att surrogatmödraskap inte ska tillåtas i svensk lagstiftning. Nu behöver Sverige precis som andra länder ta nästa steg och förbjuda surrogatarrangemang.

Läs hela artikeln här

#lönheladagen!

15:e februari hölls manifestation på Sergels torg för att visa på lönegapet mellan kvinnor och män. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor slutar få betalt för sitt arbete kl. 16.00.
"- Att kvinnor jobbar gratis en hel timme varje dag är oacceptabelt. Ska vi nå ett jämställt samhälle är det dags att öka takten. Det kräver att regering och arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar och utökar arbetet, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet."
Läs hela artikeln. 
 
Alla nyheter