okt 11, 2015

Utbildning 7:e November

"Medlemsmöte"

Inbjudan till medlemsmöte

Datum: Lördagen den 7 november 2015

Plats:  Hotell Scandic Europa, Nils Ericssonsgatan 21 Göteborg

Tid: 09.30- 15.30

Program: 

09.30 Samling med kaffe och fralla

10.00 Föreläsning av Katarina Björkgren, utvecklare, område mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen V:a Götaland

12.30 Lunch

13.30 Föreläsning av Kerstin Kristensen, utbildningsledare på KvinnofridsAkademin, tidigare projektledare för Utvecklingscentrum ”Dubbelt Utsatt”

 14.00 Kaffepaus

 15.30 Avslutning

Tema:  Katarina Björkgren informerar om skrifterna ”Våld i nära relationer. Föreskrifter och allmänna råd 2014:4” och ”Handboken Våld” och informerar om kvalitetsarbete i verksamheter som möter våldsutsatta kvinnor och barn, och talar om FREDA- bedömningsmetoder.

Kerstin Kristensen sätter fokus på likheter och skillnader när det gäller våld mot kvinnor med och utan funktionsnedsättning.  Lika, men ändå olika! Ingen slår väl en blind kvinna? Eller våldtar en rullstolsburen kvinna? Jo, det händer, men det är inget det pratas om. 

Efter båda föreläsningarna kommer det att ges tid för frågor och diskussion.

Anmälan görs till Paula Atterfelt  paula.atterfelt@telia.com. Denna gång tar vi inte ut någon avgift, då Länsstyrelsen står för kostnaderna för föreläsare och lokal. Sista anmälningsdag är onsdagen den 28 oktober. Meddela vid anmälan eventuella önskemål om vegetarisk- eller annan specialkost. Observera att anmälan är bindande!

Om någon uteblir utan att ha lämnat återbud debiteras jouren med 200:-

Välkomna till en intressant dag!

 

Kvinnojourer och Tjejjourer i Väst

Kursansvariga: Paula Atterfelt Huldén tel  0706 - 48 20 30

                        Gudrun Wallner Bergö  tel  0709-74 72 70                            

Kategori: Nyheter