nov 9, 2015

Konferens

"

En halvdag om sexuell utsatthet bland barn och unga

"

Se mig, tro mig, lyssna på mig!

En halvdag om sexuell utsatthet bland barn och unga - ur barnets perspektiv

Tjejjouren Väst bjuder in till en konferens om barns och ungas utsatthet för sexuellt våld.
Vad kan vi göra för att tillgodose barns och ungas rättigheter och behov? Hur kan vi se och bemöta de som utsätts? Hur kan kommunala och ideella verksamheter samverka?

Konferensen arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland och Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen.

Syfte

Syftet med konferensen är att lyfta och synliggöra unga tjejers sexuella utsatthet utifrån barnets perspektiv, samt att samla professionella och ideella för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Konferensen syftar även till att öka kommunernas kunskap om Tjejjouren Väst och samverkansformer mellan den ideella och kommunala verksamheten.

Målgrupper

Konferensen riktar sig till kommunala tjänstepersoner, politiker och ideella organisationer i Västra Götaland.

Datum: Torsdag den 26 november 2015

Tid: 09.00 – 13.00

Plats: Länsstyrelsens Hörsal, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

Anmälan

Senast den 12 november till: info@tjejjourenvast.se

Konferensen är kostnadsfri. Fika ingår. Meddela eventuella allergier vid anmälan.

Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas åt annan. Utebliven avanmälan debiteras 250 kr.

Mer information

För ytterligare information: info@tjejjourenvast.se, eller: Jeanette Rahbe,                  tel: 0735-414447 eller Mikaela Nissén, tel: 0739-443453

Varmt välkomna!

Program

09.00 – 09.10 Länsstyrelsen hälsar välkomna

09.10 – 10.30 "Sexuell utsatthet och bemötande av utsatta" - Paulina Bengtsson, grundare och verksamhetsansvarig, Novahuset

10.30 – 10.45 Fika

10.45 – 12.00 "Sex som självskadebeteende" – Malin Jenstav och Malin Meissner,

projektledare och samordnare, Stockholms tjejjour

12.00 – 12.10 Paus

12.10 – 12.50 "Att samverka" – Tjejjouren Väst

12.50 – 13.00 Avslutning – Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen

Föreläsare

Paulina Bengtsson berättar om sina egna erfarenheter av att bli våldtagen och såld av sin partner. I historien väver Paulina in den psykiska ohälsa och det självskadande som övergreppen ledde till. Paulina ger tips på bemötande och berättar om vad som var viktigt för henne. I oktober år 2008 grundade Paulina Novahuset i Östergötland. Novahuset är en jour specialiserad på sexuella övergrepp som vänder sig till alla personer som upplever ett behov av stöd, oavsett diskrimineringsgrunderna. www.novahuset.com

Stockholms Tjejjour grundades år 1996 och är därmed Sveriges äldsta tjejjour. De flesta tjejer som kontaktar Stockholms tjejjour berättar att de utsätts eller har utsatts för olika former av sexuellt våld. Sedan snart två år tillbaka driver Stockholms Tjejjour projektet "STOPP! Om sex som självskadebeteende." Malin Jenstav och Malin Meissner driver projektet och arbetar även som samordnare på Stockholms Tjejjour. Malin och Malin berättar om projektet, som syftar till att sätta sex som självskadebeteende på agendan och stärka tjejernas möjligheter att få det stöd och den hjälp som de har rätt till, samt delar med sig av sina kunskaper om hur vi kan se och bemöta de som utsätts på ett bra sätt. www.stockholmstjejjour.nu

Tjejjouren Väst erbjuder stöd via chatt och mail till alla som identifierar sig som tjej och är mellan 10 och 25 år. De flesta stödsamtalen handlar om utsatthet för någon typ av våld och allra vanligast är det sexuella våldet. Föreningen grundades år 2010 i området Stenungsund- Tjörn-Orust. Idag har jouren hela Västra Götaland som upptagningsområde. Föreningen samverkar med kommuner runt om i Västra Götaland och med Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen. I dagsläget har föreningen samverkansavtal med åtta kommuner i regionen. Tjejjouren Väst berättar om sitt arbete och om de samverkansmöjligheter som föreningen erbjuder kommuner i Västra Götaland. www.tjejjourenvast.se

Kategori: Nyheter