mar 6, 2016

Utställningen ”Hon, hen, han”

"Utställningen ”hon hen han” visar hur normer kring kön påverkar våra handlingar och våra val."

Utställningen ”Hon, hen, han” är framtagen av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och är en vandringsutställning som har ställts ut på flera orter i Sverige. Nu ställer Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad, Samordningsförbunden, Kunskapscentrum för jämlik vård och Västra Götalandsregionen ut utställningen på Stadsbiblioteket i Göteborg.

Syftet med utställningen ”hon hen han” är att visa hur normer kring kön påverkar våra handlingar och våra val. Den visar hur vi skapar kön, och vad det får för konsekvenser, men också hur vi kan tänka annorlunda och arbeta för att förbättra situationen för både kvinnor och män.

Hon, hen och han är en unik utställning som med design och statistik visar hur vi skapar kön från vaggan till graven och vad det får för konskevenser. Utställningen visar också exempel på hur myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer arbetar för att främja ett jämställt samhälle.

Datum: 26 feb-13 mars

Tid: Utställningen är öppen 09.00-19.00 mån-fre, 10.00-17.00 lör-sön
Plats: Plats: Utställningshallen, Stadsbiblioteket i Göteborg

hon-hen-han-affisch-A4.pdf

 

Kategori: Nyheter