mar 11, 2016

Ungas utsatthet för sexuellt våld

"Utbildning genom Länsstyrelsen"
 

Konferens om Ungas utsatthet för sexuellt våld 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Sexuell hälsa/hivprevention och Kompetenscentrum för brottsutsatthet bjuder in till en konferens om ungas utsatthet för sexuellt våld. 

Syftet med konferensen är att synliggöra målgruppen och öka kompetensen hos yrkesverksamma som möter unga. Föreläsarna kommer bland annat att prata om sexuella övergrepp, sex mot ersättning, unga som skadar sig med sex och konsekvenserna av sexuell exponering på nätet.

Målgrupp: konferensen riktar sig till myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ungdomsmottagningar, elevhälsan, skola, idéburen sektor samt yrkesverksamma som möter målgruppen. 

Datum: torsdagen den 14 april 2016 

Tid: 8.30 – 16.00 

Plats: Radisson Blue Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg Program: 08.30 Registrering 

09.00 Inledning - Länsstyrelsen, Göteborgs stad och Kompetenscentrum om brottsutsatthet 

09.15 Caroline Engvall 10.15 Paus med kaffe/te och smörgås 

10.45 forts. Caroline Engvall 

11.45 Lunch på egen hand 13.00 Åsa Landberg 14.00 Paus med kaffe/te och kaka 14.30 forts. Åsa Landberg 15.30 Stödcentrum för brottsutsatta, Göteborgs Stad, informerar om sin verksamhet, Catrin Sandman och Pauline Charlesworth 16.00 Konferensen avslutas 

Välkomna! 

Information och anmälan: Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats (klicka på länken). Konferensen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är 25 mars. Anmälan är bindande, men det går att överlåta platsen. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kr. 

Föreläsare: Caroline Engvall är journalist och författare. 2008 kom boken ”14 år till salu” – som handlar om en på ytan helt vanlig tonårstjej som efter ett övergrepp började använda sex som självskadebeteende. Caroline har sedan dess drivit frågan om sex som självskadebeteende, såväl i medier som på hjälpsajterna www.intetillsalu.se och www.safeselfie.se Hon har också skrivit böckerna ”Skamfläck” och ”Skuggbarn – om barn i svensk sexhandel”. Nu är hon aktuell med boken ”Virtuell våldtäkt – om unga och sexbilder på nätet”.

Åsa Landberg är psykolog och psykoterapeut och arbetar med och för våldsutsatta barn. Åsa har en bakgrund inom barn- och ungdomspsykiatrin och Rädda Barnen men arbetar nu i egen verksamhet. Hon har bland annat fördjupat sig och skrivit om barn som växt upp med våld, barn med skyddade personuppgifter, övergrepp via nätet, barn som utsätts för människohandel och Barnahus.

Kategori: Nyheter