mar 21, 2016

Nästa utbildning

"16 April"
Lördag den  16 april 2016 kl. 09.30 – ca 15.30
Plats: Nordiska Folkhögskolan i Kungälv
Tema: Medlemsmöte
Föreläsare:  Marita Klasson
Ansvariga: Camilla Andersson  och  Gun-Inger Laesker
Anmälan till: Gun-Inger Laesker: gun-inger@laesker.se  
Kategori: Nyheter