mar 30, 2016

Utbildning Länsstyrelsen

"

Unga utövare av våld i partnerrelationer

"

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Göteborgs Stad, Sexuell hälsa/hivprevention och Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer, bjuder in till en konferens om unga och våld i partnerrelationer

Syftet med konferensen är att synliggöra ungas våld i nära relationer med särskilt fokus på utövare av våld i partnerrelationer.

Målgrupp: konferensen riktar sig till myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ungdomsmottagningar, elevhälsan, skola, idéburen sektor samt yrkesverksamma som möter målgruppen. 

Datum: torsdagen den 28 april 2016 

Tid: 8.30 – 15.15 

Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, hörsalen, Stora Badhusgatan 2c, Göteborg Program: 08.30 Registrering och kaffe 

09.00 Inledning – Göteborgs stad, Sexuell hälsa/hivprevention, Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen. 

09.10 Sexuellt våld i ungas relationer - förekomst, riskfaktorer och förändringsarbete, Socionom/dr med vet. Universitetslektor, Cecilia Kjellgren

10.00 Paus med kaffe/te och smörgås 

10.45 forts. Cecilia Kjellgren 

11.00 Paus 11.10 Ett sätt att möta unga män som tar ansvar för sina relationer, Mottagningen för unga män (MUM), Jonas Pang

12.00 Lunch på egen hand 13.15 Maskulinitetsnormer och våld bland unga, Män för Jämställdhet, Sofie Kindahl

14.15 Paus

14.30 Att förebygga unga mäns våld i nära relationer, Män för Jämställdhet, Sofie Kindahl

15.15 Konferensen avslutas 

Information och anmälan: Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats (klicka på länken). Konferensen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är 21 april.

Anmälan är bindande, men det går att överlåta platsen. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kr. Kontakta gärna oss om du har frågor: sophie.nilsson@lansstyrelsen.se eller 010-224 45 19 helen.broo@socialresurs.goteborg.se eller 031-367 93 38

Tillgänglighet: Hiss. Tillgänglighetsanpassad toalett. Hörslinga.

Föreläsare: Cecilia Kjellgren Socionom/dr med vet. Universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, Växjö. Cecilia har en lång erfarenhet av att arbeta med barn utsatta för våld och sexuella övergrepp. Hennes doktorsavhandling fokuserade på, ”Adolescent sexual offending, prevalence, risk factors and outcome”. Hennes nuvarande forskning rör behandling av barn utsatta för fysisk misshandel, ungdomar som begått sexuella övergrepp och sexuella övergrepp som sker inom förskolan.

Sofie Kindahl 
Arbetar på Män för Jämställdhet som projektsamordnare för arvfonds-projektet ”En kommun fri från våld”, sociolog och genusvetare. Har tidigare arbetat som utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, med ett flertal regeringsuppdrag om våld, ungas utsatthet och sexuell exponering på nätet.

Jonas Pang Legitimerad psykolog och handledare. Arbetar idag på MUM - mottagningen för unga män och på Ungdomsmottagningen Centrum.

Välkomna!

Kategori: Nyheter