apr 1, 2016

Utbildning Länsstyrelsen

"

Sex mot ersättning och prostitution

"

Inbjudan till utbildning om sex mot ersättning och prostitution 

Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs Stad bjuder in till en utbildningsdag om sex mot ersättning och prostitution. Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i.

Mål med utbildningen: 

• öka förståelsen om sex mot ersättning och prostitution, bemötande samt insatser och åtgärder 

• reflektera kring sina egna attityder till och värderingar om unga som tar sexuella risker 

• utveckla sitt bemötande i mötet med unga i frågor om sexualitet 

Utbildningen utgår ifrån Socialstyrelsens webbutbildning om sex mot ersättning med fokus barn och unga. Innehåll: 

• Vad är sex mot ersättning och prostitution? 

• Vilka är särskilt utsatta? 

• Vem köper sex? 

• Hur upptäcker jag? 

• Vad kan jag göra? 

• Avslutande reflektion 

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med barn och unga som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning/prostitution. 

Utbildningstillfällen: Utbildningen är en halvdag och ges vid tre olika tillfällen. Antalet platser per tillfälle är begränsat. Utbildningen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Vi bjuder på fika. Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats. Klicka på länken till det utbildningstillfälle du önskar delta på. 

26 april kl. 9.00 – 12.00 sista anmälningsdag är 19 april 

24 maj kl. 9.00 – 12.00 sista anmälningsdag är 17 maj 

16 juni kl. 9.00 – 12.00 sista anmälningsdag är 9 juni 

Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra Hamngatan 3, Göteborg, lokal: de la Gardie,

Tillgänglighet: Hiss. Hörslinga. Tillgänglighetsanpassad toalett.

Utbildare: Eva Lindstrand, Göteborgs Stad, utvecklingsledare sexuell hälsa Sophie Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, mäns våld mot kvinnor

För mer information, kontakta gärna oss: Eva Lindstrand, eva.lindstrand@socialresurs.goteborg.se eller 0701-44 54 75 Sophie Nilsson, sophie.nilsson@lansstyrelsen.se eller 010-224 45 19 

Välkomna!

Kategori: Nyheter