aug 28, 2016

Utbildning 21 september

"Migrationsfrågor"

Migrationsfrågor

Onsdag den 21 september 2016 kl. 09.30 - ca 15.30 

Plats: Scandic Europa, Göteborg 

Föreläsare: Liselotte Falk, jurist på migrationsverket. Thomas Fridh, advokat 

Ansvariga: Ann-Christine Bloom och Pirjo Hanski 

Anmälan till: Ann-Christine Bloom  e-post: anki.bloom@live.se

Kategori: Nyheter