dec 22, 2013

Medlemsmöte 11 Januari

"Hur ser framtiden ut för kvinnojourerna ut?"

Datum:   Lördagen den 11 januari 2014

Plats:   Hotel Eggers, Drottningtorget 3, Göteborg - tfn 031-333 44 40 

Tid:   09.30 - 15.30

Tema:    Många kvinnojourer upplever förändrade krav sedan Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket börjat göra inspektioner. Vilka krav kan ställas på en ideell verk- samhet?   Riskerar vi att bli ”myndigheter el institutioner”?   Vilka utbildningskrav kan man ställa på personal och jourkvinnor?

Katarina Björkgren kommer att tala utifrån  Socialstyrelsens publikationer:  Meddelandeblad 2/2012: om  Socialnämnders  resp.  ideella föreningars ansvar för god kvalitet  och utifrån  ”Fristad från våld - vägledning för skyddat boende”. 

Mer info i kalendariumet

Kategori: Nyheter