jan 24, 2014

Motioner till KIV

"Inför årsmötet 21 och 22 Mars"

Vi har nu gått in i ett nytt år, och tiden för vårt årsmöte närmar sig!

Årsmötet, som också blir KIV:s 20 års jubileum, kommer att äga rum fredag - lördag den 21 och 22 mars 2014 på Hotel Grand i Alingsås.

Det är hög tid att komma in med eventuella motioner till årsmötet. Dessa skall vara styrelsen till handa 8 veckor före årsmötet, vilket innebär senast den 24 januari 2014.

Tänk också på om Ni har förslag på personer att nominera till ny styrelse.  Lämna ev förslag till valberedningen, där följande personer ingår:  Ulla Karin Hultqvist, Kvinnojouren i Mark,  Tove-Liv Johansson,  Kvinnojouren Emelie, Strömstad  och  Karin Lärum, Kvinnojouren Duvan Trollhättan.

 

Kategori: Nyheter