okt 4, 2013

Ny webredaktör

"Jeanette Rahbe Blir ny webredaktör för Kiv."
Från och med September så är Jeanette Rahbe ny webredaktör för Kiv och kommer att sköta allt som har med hemsidan att göra.
Kategori: Nyheter