apr 3, 2014

Utbildning Våld i samkönade relationer

"Nu är det dags att anmäla er till nästa utbildning"

Våld i samkönade och transpersoners parrelationer med Carin Holmberg

Datum: Lördag  den  10 maj 2014

Tid: Samling  lördag  kl. 09.30  med kaffe och smörgås

Avslutning  omkring  kl. 15.00

Plats: Nordiska Folkhögskolan i Kungälv,  Olof Palmes väg 1, 442 31 Kungälv

Denna dag har vi fått möjlighet att bjuda in Carin Holmberg att föreläsa för oss om Våld i samkönade och transpersoners parrelationer.

 Carin Holmberg forskar om mäns våld mot kvinnor, våld i lhbt-relationer samt kopplingen mellan våld i parrelationer och våld mot djur. Det kommer bli en intressant dag med både filmvisning och diskussioner.

Jag har jobbat i snart 20 år med frågor om könsbaserade maktordningar och dess lika och olika uttryck i såväl kärleks- som våldsrelationer. Främst som forskare. De senaste åren mest praktiskt på kvinnojour och med våldsutsatta lhbt-personer.

Teori och praktik har fått samsas och utvecklas med varandra.Det som engagerar mig mest idag är att synliggöra sambanden mellan våld mot kvinnor, barn och djur. Att tidigt kunna identifiera våld, och förstå dess mekanismer, är särskilt viktigt för den som vill arbeta förebyggande mot våld.” (text från Carins hemsida, www.carinholmberg.se)

 Hitta Hit; http://www.nordiska.fhsk.se/hitta-hit-konf.aspx

Sista anmälningsdagen är måndag den 30 april 2014.

Meddela vid anmälan om eventuellt önskemål om vegetarisk- eller annan specialkost.

Observera att anmälan är bindande! 

Anmälan görs till kursansvarig:

Anna Engdahl  via e-post: inanna@live.se                                       

Välkomna till  en intressant dag!

 

Kategori: Nyheter