apr 15, 2014

Hur mycket är en kvinnas liv värt?

"En artikel från  SYDÖSTRAN 3/4-14"

Hur mycket är en kvinnas liv värt?

I år firar Olofströms Kvinno- och Tjejjour 30-årsjubileum och kan konstatera att mäns våld mot kvinnor inte minskat i omfattning, utan tar sig ständigt uttryck i nya blåmärken, nya hot och nya förnedringar.  Under 2013 tog vi emot samtal från 67 kvinnor och tjejer som stöd och hjälp.

Vår lägenhet har haft 316 boendenätter. Vår jourtelefon är öppen dygnet runt.  Vi hämtar kvinnor på akuten, när de blivit omplåstrade och undersökta, vi möter upp polisen om nätterna och tar hand om kvinnor som anmält att de blivit sparkade och slagna av mannen, vi följer med till gynekologiska mot-tagningen för undersökning av våldtagna kvinnor.

Vi hjälper utsatta kvinnor med praktiska saker och myndighetskontakter. Vi lyssnar till fasansfulla berättelser.  Vi är ett komplement när Socialtjänstens resurser inte räcker till. Vi vill lägga vår tid och energi på att stödja och hjälpa de som behöver oss.

Men så är det inte, vi lever med kortsiktig finansiering och lägger ner oändlig tid på bidragsansök-ningar och redovisningar. Och vi får själva ta ansvaret för vår finansiering.  Vår verksamhet bygger i grunden på ideella kvinnor och tjejer som sätter ett värde i att stödja våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.

Vi önskar en finansiering som täcker våra omkostnader.  Efter ansökan får vi ett årligt verksamhets-bidrag från kommunen på 115 000 kr.  Detta ska täcka kostnader för lägenheten med mat, telefon, internet, toalettartiklar m.m., personallöner och alla kostnader som hör ett kontor till.  Omkostnader för stödsökande kvinnor, tjejer och barn, samt föreningsdelen, medlemsmöten och styrelsemöten. Allt som allt med en budget på 682 000 kr.  Verksamhetsbidraget räcker inte!

Vi får en del gåvor från privatpersoner och andra organisationer för att täcka omkostnader för stöd-sökande, till kläder som hon behöver för att hon inte fått med sig något, när hon sprang hemifrån mitt i natten och t.ex. till en ny nalle till dottern.  Det kan gå till fika som vi bjuder på när barnen sitter och väntar på akuten medan mamma blir omplåstrad.

Så har vi sedan 2007 ansökt om s.k. utvecklingsmedel i olika projektansökningar från Länsstyrel-sen eller som idag av Socialstyrelsen, en ansökan som är på ca 25 sidor exklusive bilagor.  Ansökan för 2014 beslutas i bästa fall under april månad, när pengarna kommer vet vi inte!

Vi anser att alla kvinnor är skyddsvärda, vi vet att våldsutsatta kvinnor finns mitt ibland oss, och vi vet att vår insats för vissa innebär en skillnad mellan liv och död. Vi behöver inte mer utvecklings/projektmedel!  Vi vill vara en självständig organisation dit kvinnor som inte vill ha någon myndighetskontakt kan vända sig. Vivill vara en resurs för kommunens verksamheter och tillsammans arbeta förebyggande mot våld.

Det är nu tid  för kommunen att visa i handling (pengar) om att det är viktigt att ha en Kvinno- och Tjejjour som arbetar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. En kommun som är redo att satsa på att våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn ska kunna få hjälp och stöd.

Ja, vi undrar:  ”Hur mycket pengar är en kvinnas liv värt?”

CHIQUITA PERSSON
Ordförande Olofströms Kvinno- och Tjejjour

 

Kategori: Nyheter