apr 19, 2014

Kvinnojouren Vändpunkten i Kungälv

"Studiecirkel om våld i nära relationer"

Kvinnojouren Vändpunkten i Kungälv startar upp en studiecirkel om våld i nära relationer i Kungälv tisdagden den 22 april klockan 18.00.

För information och anmälan kan den som är intresserad kontakta oss via vår mail kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se eller via telefon 0303-249 250 alternativt 0734-219648.

Therese Fraenkel
Ordförande kvinnojouren Vändpunkten

Kategori: Nyheter