jun 1, 2014

Studieresa

"En förfrågan för alla Kivs medlemmar"

Hej allesamman ute i jourerna!

Vid årsmötet i Alingsås hade vi uppe frågan om en studieresa för KiV:s medlemmar och vi fick ett ”jakande” svar från er!

Sedan dess har vi undersökt olika alternativ och kommer här med ett förslag till Er som vi gärna vill ha svar på så snart som möjligt  -  “helst igår”!

Många av er har varit på olika platser, men vi har förstått att i vårt grannland Finland är det inte så många som varit.  Därför har vi tagit kontakt med Helsingfors där det finns ett mångkulturellt jourhem och en kvinnojour. De har sagt sig vara intresserade av att ta emot oss och vi har p.g.a detta undersökt med busstransport från Göteborg till Stockholm t.o.r., färja från Stockholm-Helsingfors t.o.r. samt uppehåll på hotell två nätter i Helsingfors.  Vårt förslag är att vi startar i Göteborg på torsdag morgon den 2 oktober med buss till Stockholm - färja till Helsingfors och två övernattningar i Helsingfors samt åter Göteborg måndag den 6 oktober på eftermiddagen. Samtliga övernattningar i dubbelrum.

I Kvinnojourer i Västs regi arrangerar vi denna studieresa och för en kostnad för er, som vi tror kommer att vara ca 1850,- per person, alltså något mera än det ni brukar betala för en helgutbildning (övernattning en natt!) som KiV sedan många år arrangerar en gång om året.

Som ni förstår så måste vi preliminärboka REDAN NU både buss, färja och hotell i Helsingfors m.m. annars blir det svårt att genomföra denna resa. Vi tror att detta kan bli ett fint och intressant studiebesök, samtidigt som vi alla får chans att träffa varandra och får tillfälle att både mötas och umgås under färden över till Finland. KiV hade som ni hörde på årsmötet det intressanta samarbetet med Finland och projektet TROJA under 1999-2000, vilket gör det intressant för oss alla att få höra vad som hänt sedan dess, med bland annat  mäns våld mot kvinnor och invandrarkvinnors problem m.m.

Då vi har ett begränsat antal platser (buss plats för 48) och färjan och hotellet vill ha besked  är vi tacksamma att få en prelimär anmälan från er senast den 2 juni om antal deltagare från er jour.

Naturligtvis kommer vi att senare bekräfta och lämna fullständig information om alla de tider som kommer att gälla, besök/program vi skall göra och vilket hotell vi skall bo på m.m. 

Reseansvariga: Karin Lärum ochKerstin M Backman

Maila oss på:  e-post:   kerstin.m.backman@gmail.com
Karin:     mobil:  0760-30 56 15
Kerstin:  mobil:  0707-79 97 83

 

Kategori: Nyheter