aug 13, 2014

Höstens första utbildningsdag

"Samtal / bemötande / trauma / traumatisering"

Inbjudan till KiV:s utbildningsdag

Samtal / bemötande / trauma / traumatisering

Datum:  Lördag  den  6 september  2014

Plats:  First Hotel Grand, Bankgatan 1, Alingsås, Tel. 0322 – 67 01 00

Tid:  Samling  kl. 09.30  med kaffe och smörgås

Avslutning  omkring  kl. 15.30

Föreläsare: Catarina Berndtsson, vd på Mannegården.

Välkommen till en intressant föreläsning med Catarina som har sin dagliga gärning på Mannegården, vilket är ett skyddat boende för kvinnor och flickor med heders-problematik.  Hon har arbetat med dessa frågor sedan 2004.  Föreläsningen kommer att handla om samtal, bemötande,trauma, traumatisering och det psykiska måendet.  Något som vi tycker vi kanske behöver öka kunskap om på våra tjej- och kvinnojourer.  Så missa inte detta tillfälle!

Anmälan görs till: Gudrun Wallner Bergö  via  e-post:  gudrun.bergo@gmail.com

Kursavgiften är kr. 200,- per deltagare.

Avgiften  sätts  in  på  Kvinnojourer i Väst´s Bankgiro  5951-6484  eller  PlusGiro  78 05 56-7  i samband  med  anmälan. (Uppge även deltagarnamn på inbetalningen)

Enbart anmälningsavgift gäller inte som anmälan!

Frågor och frågeställningar tas gärna emot av Catarina.  Ni kan maila dessa samtidigt med anmälan.

Sista anmälningsdagen är måndag den 25 augusti 2014.

Meddela vid anmälan om eventuellt önskemål om vegetarisk- eller annan specialkost. Observera att anmälan är bindande!

Välkomna till  en intressant dag!

Kvinnojourer i Väst

Kursansvariga:  Marie Bergsten  (0760-34 96 48) och  Gudrun Wallner Bergö  (0709-74 72 70)

Kategori: Nyheter