sep 5, 2014

Kvinnor i EU

"62 miljoner kvinnor i EU, offer för våld"
Kategori: Nyheter