dec 17, 2014

Register på utsatta kvinnor

"Stockholmspolisens register över kvinnor som anmält att de hotats eller misshandlats av närstående."
Kategori: Nyheter