okt 18, 2013

Utbildning till helgen

"Sexuellt våld och självskadebeteende"

Datum:         Lördag  den  19 oktober 2013
Plats:            First Hotel Grand  -  Bankgatan 1,  Alingsås  -  tel. 0322 – 67 01 00
Tid:               Samling  lördag  kl. 09.30  med kaffe och smörgås
                      Avslutning  omkring  kl. 15.00
 
Föreläsare:   Inger Grahn  och  Thèrése Eriksson
Kategori: Nyheter