feb 17, 2015

Nästa utbildning

"Glöm inte att anmäla er till Kivs nästa utbildning 28/2"

”Olika roller i kvinnojouren” Ideell - Anställd - Styrelse    

Datum: Lördag den 28 februari 2015 kl. 09.30 - ca 15.30

Plats: Bohusgården, Uddevalla

Gruppledare: Paula - Mette - Gun-Inger

Ansvariga: Paula Atterfelt Huldén och Mette Berntsson

Anmälan till: Paula Atterfelt Huldén via epost: paula.atterfelt@telia.com

Kategori: Nyheter