Om oss

Kvinnojourer i Väst är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med solidaritet och jämställdhet som grundläggande mål.

Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

Kvinnojourer i Väst´s verksamhet finansieras i huvudsak med organisationsbidrag från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

 

 

Kvinnojourer i Väst´s styrelse 2017/18

 

Karin Lärum - ordförande

E-post: kvinnojouren.duvan@hotmail.com
Hemmajour: Kvinnojouren Duvan, Trollhättan

Ann-Christin Bloom - vice ordförande
E-post: info@pkj.se
Hemmajour: Partille kvinnojour, Partille

 

Camilla Andesson - sekreterare - webbansvarig

E-post: camilla00camilla@hotmail.com
Hemmajour: Partille kvinnojour, Partille 
 

Tina Mattsson - vice sekreterare

E-post: olivia.alingsas@roks.se
Hemmajour: Kvinno- och tjejjouren Olivia, Alingsås  

Gun-Inger Laesker - kassör
E-post: gun-inger@laesker.se
Hemmajour: Kvinnojouren Stenungsund, Stenungsund

Pirjo Hanski - ledamot
E-post: piilopirtti.goteborg@roks.se
Hemmajour: Finska kvinnojouren Piilopirtti, Göteborg

Yvonne Brattström - ledamot
E-post: info@kjboras.se
Hemmajour: Kvinnojouren Borås, Borås

Anette Holmberg - ledamot
E-post: anette.fendell@hotmail.com
Hemmajour: Kvinno- och tjejjouren Olivia, Alingsås