Om oss

Kvinnojourer i Väst är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med solidaritet och jämställdhet som grundläggande mål.

Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

Kvinnojourer i Väst´s verksamhet finansieras i huvudsak med organisationsbidrag från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

 

 

Kvinnojourer i Väst´s styrelse 2022/23

 

Ann-Christin Bloom - ordförande
E-post: anki.bloom@live.se
Hemmajour: Kvinnojouren Mark, Mark
 
Anette Holmberg - vice ordförande
E-post: anette.fendell@hotmail.com
Hemmajour: Kvinno- och tjejjouren Olivia, Alingsås 
 
Gun-Inger Laesker - kassör
E-post: gun-inger@laesker.se
Hemmajour: Kvinnojouren Frideborg, Mölndal
 
Camilla Andesson - sekreterare - webbansvarig
Hemmajour: Kvinnojouren Frideborg, Mölndal
 
Tanja Peltola - ledamot
Hemmajour: Göteborg

Madeleine Dahlgren - ledamot
Hemmajour: Kvinnojouren Linnéan, Lidköping

Carina Larsson - ledamot
Hemmajour: Kvinno- och tjejjouren Olivia, Alingsås 

Annelie Synnergren - ledamot
Hemmajour: Kvinnojouren Mark, Mark

Camilla Blom - ledamot
Hemmajour: Kvinnojouren Borås, Borås