Kalender   

 

Medlemsmöte/utbildningar/ordförandemöte/sommarläger 2018/19

 

2018

Lördag-söndag 22-23 september - Grundutbildning kvinno-och tjejjourskunskap

Plats: Uddevalla, Riverside&Alex

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Anette, Camilla och Tina

 anmälan till: info@kvinnojourerivast.se

prel. Program lördag: 09.30 Välkomna! Samling med kaffe och fralla                                            10.00 Presentation av KiV o Kvinno-och tjejjourer 

10.30 Rättsväsen del 1 (Polis)

12.00 Lunch 

13.00 Våld, härskartekniker och normaliseringsprocessen

15.00 Fika 

15.30-17.00 Rättsväsen del 2 (Advokat)

18.30 Middag - Buffé       

Prel. Program söndag:

09.30 Våld i nära relationer utifrån barn-/barnets perspektiv                                                          11.00 Bemötande och säkerhet
12.30 Lunch
13.30 Våld i hederns namn
15.00 Avslut. Utvärdering och Intyd. Tack för helgen!          

Tema: Grundutbildning 

Utbildningen rikta sig främst till nya jourkvinnor och tjejer men även de som vill friska upp minnet.Torsdag 11 oktober - Våld i hederns namn

Plats: Göteborg, Scandic crown

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Anki och Yvonne

anmälan till: yvonne.brattstrom@tele2.se


Lördag 24 november - Medlemsmöte

Plats: Lidköping, 

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Ann-Christine och Pirjo

anmälan till: achedvell@gmail.com

 

2019

Tisdag-onsdag 22-23 januari - Barnrättsperspektiv/Traumaterapi (krishantering)

Plats: Alingsås, Grand Hotel

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Anette och Anki 

anmälan till: anki.bloom@live.se

 

Lördag 23 februari - Internet&säkerhet och funktionsnedsättning

Plats: Göteborg, Scandic crown

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Camilla och Pirjo 

anmälan till: info@kvinnojourerivast.se


Fredag-lördag 15-16 mars - Årsmöte

Plats: Borås, Grand Hotel

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Anki och Gun-Inger

anmälan till: gun-inger@laesker.se


Lördag 4 maj - Inspirationsdag

Plats: Göteborg

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Tina och Yvonne

anmälan till: yvonne.brattstrom@tele2.se


Tisdag 14 maj - Anställda/styrelse/ideell

Plats: Trollhättan, Scandic Swania

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Camilla och Gun-Inger 

anmälan till: gun-inger@laesker.se