Kalender   

 

Medlemsmöte/utbildningar/ordförandemöte/sommarläger 2018/19

 

2018

 

Torsdag 11 oktober - Våld i hederns namn

Plats: Göteborg, Läppstiftet

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Anki och Yvonne

anmälan till: yvonne.brattstrom@tele2.se


Lördag 24 november - Medlemsmöte

Plats: Lidköping, 

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Ann-Christine och Pirjo

anmälan till: achedvell@gmail.com

 

2019

Tisdag-onsdag 22-23 januari - Barnrättsperspektiv/Traumaterapi (krishantering)

Plats: Alingsås, Grand Hotel

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Anette och Anki 

anmälan till: anki.bloom@live.se

 

Lördag 23 februari - Internet&säkerhet och funktionsnedsättning

Plats: Göteborg, Scandic crown

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Camilla och Pirjo 

anmälan till: info@kvinnojourerivast.se


Fredag-lördag 15-16 mars - Årsmöte

Plats: Borås, Grand Hotel

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Anki och Gun-Inger

anmälan till: gun-inger@laesker.se


Lördag 4 maj - Inspirationsdag

Plats: Göteborg

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Tina och Yvonne

anmälan till: yvonne.brattstrom@tele2.se


Tisdag 14 maj - Anställda/styrelse/ideell

Plats: Trollhättan, Scandic Swania

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Camilla och Gun-Inger 

anmälan till: gun-inger@laesker.se