Medlemsjourer


Online

Kvinnojouren Online:
Tel: 079 348 28 20
E-post: info@kvinnojourenonline.se
https://kvinnojourenonline.se


Alingsås - Lerum - Vårgårda

 
Kvinno- och Tjejjouren Olivia:
Kvinnojouren Tel: 0322-137 65 
E-post: olivia.alingsas@roks.se 
www.kvinnojourolivia.se

Tjejjouren: tjejjourenolivia@gmail.com
www.olivia.tjejjouren.se
 
 

Borås


Kvinno- och tjejjjouren Borås:
Tel: 010 – 45 50 365
E-post: infokj@ktjboras.se (Kvinnojouren) / infotj@ktjboras.se (Tjejjouren)
www.ktjboras.se
 
 

Göteborg

 
Kvinno- och Tjejjouren ADA
Kvinnojouren ADA:
Tel: 031-13 11 66 / 076-919 40 03
E-post: info@kvinnojouren-ada.nu 
www.kvinnojouren-ada.nu 

Tjejjouren ADA:
Tel: 031-13 25 55
Epost: info@kvinnojouren-ada.nu
www.ada.tjejjouren.se

Juridikjouren Ada 
Epost: juridikjouren@kvinnojouren-ada.nu 
www.kvinnojouren-ada.nu/juridik

Kvinnojouren Piilopirtti:
Tel: 031-330 25 56 
Mobil: 0706 - 76 39 80 
E-post: piilopirtti.goteborg@roks.se
www.piilopirtii.se

Kvinnohuset Kassandra:
Tel: 031-14 00 22 
Mobil: 072-565 88 06
E-post: info@kvinnohusetkassandra.se
www.kvinnohusetkassandra.se

Lex Femme:
Journummer: 020-220055      
E-post: info@lexfemme.com
Hemsida:lexfemme.com
  
ATSUB - GBG:
Tel: 031-20 99 49
Tel: 031-23 30 43
E-post: info@atsubgbg.nu
www.atsubgbg.se
 
Q-jouren Väst 
Tel: 0708-869661
E-post: qjourenvast@gmail.com
www.qjourenvast.se
 
Ruth - skyddat boende. Göteborgs räddningsmission
Tel: 031-121200/031-121368
E-post: ruth@raddningsmissionen.se
www.raddningsmissionen.se

 

Stödcentrum Humlegården
Tel: 031-131417070-3132694
E-post: info@stodcentrumhumlegarden.se
www.stodcentrumhumlegarden.se

Mölndal - Härryda


Kvinnojouren Frideborg:
Tel: 031-27 10 89
Mobil: 0702-28 35 40
E-post: info@frideborg.se
www.frideborg.se
 

Kinna - Mark - Svenljunga - Tranemo


Kvinnojouren i Mark:
Tel: 0320-351 51
E-post: kvinnojourenimark@telia.com 
 

Kungsbacka

 
Kungsbacka kvinnojour:
Tel: 0760-303040
E-post: info@kungsbackakvinnojour.se
 

Kungälv - Ale


Kvinnojouren Vändpunkten:
Tel: 0303-24 92 50
E-post: kvinnojourenvandpunkten@hotmail.com
www.kjvandpunkten.se

Lidköping - Vara - Götene - Essunga 


Kvinnojouren Linnéan:
Tel: 0510-219 00 - kl. 08-16
Tel: 0200-11 33 33 - kl. 21-06 
E-post: kvinnojourenlinnean@telia.com 
www.kvinnojourenlinnean.se

 

Skövde


Tjejjouren Elina:
Jourtelefon: 0500-41 17 29
E-post: tjejjourenelina@gmail.com
www.elina.tjejjouren.se 

Kvinnohuset Tranan:
Tel: 0500-41 86 68 
E-post: info@kvinnohusettranan.com
www.kvinnohusettranan.se

 

Stenungsund


Kvinnojouren Stenungsund:
Tel: 0303-846 79
E-post: kvinnojouren.stenungsund@telia.com
www.kvinnojouren-stenungsund.se

Strömstad


Kvinnojouren Emelie:
Tele: 0526-104 88
Mobil: 0703-56 85 85
E-post: kv.j.emelie.10488@telia.com

 

Säffle - Åmål


Kvinnojouren Frida:
Tel: 0533-68 17 36
Mobil: 0705-51 71 45
E-post: frida@kvinnojourenfrida.se
www.kvinnojourenfrida.se 
 

Tanumshede


Kvinnojouren Runan:
Tel: 0525-294 34


Trollhättan


Kvinnojouren Duvan:
Tel: 0520-49 50 70/ 398 70/ 49 50 25
Mobil: 0735 - 41 23 94
E-post: kvinnojouren.duvan@hotmail.com
www.kvinnojourenduvan.se

Uddevalla


Vingens skyddade boende:
Tel: 0522 695610