Kommande styrelsemöte

KiVs styrelse håller sina möten främst på kansliet i Alingsås, men en del möten hålls ute på styrelsemedlemmarnas jourer. 

Här nedan kan ni se när vårat nästa styrelsemöte kommer att hållas utifall det är någon speciell fråga som din jour vill att vi lyfter, alternativt om er jour skulle vilja komma och presentera sin verksamhet.

 

2018

Tisdag 23 januari kl. 17.30 på Kansliet i Alingsås 

Onsdag 28 februari kl. 17.30-20.00 Kansliet Alingsås 

Fredag 16 mars kl. 16.00-18.00 på Bohusgården i Uddevalla

Fredag 4-5 maj Planeringsmöte.